Föredrag om självmedkänsla med föreläsare Agneta Laerkrantz

Skriven av Christel den . Publicerad i Uncategorised

Välkommen till en kväll som handlar om vår självmedkänsla. Ettt högaktuellt ämne för kvinnor och män i våra dagar,

att lyssna och känna igen Självkritik- låg självkänsla- prestationskrav- förväntningar- misslyckanden etz.

Agneta har medverkat i flera tv program ex. Malo efter tio, i ämnet, och är även författare till flera böcker:

Hjärtats hjärna - Självmedkänsla - 70 själ till självmedkänsla m.fl. 

H U R  M Y C K E T  S J Ä L V M E D K Ä N S L A  H A R  D U?

Välkommen till Scoutgården i Osby  till detta intresssanta föredrag 19 oktober kl 18.30, som kan ge dig en ny och positivare syn på dig själv.

Förköp/ förboknng biljett 250:- Bokhandeln i Osby 0479 10339

Ett samarbete mellan Bokhandeln i Osby och Bowenpraktiken

Varmt välkommen!

Skriv ut