DIPLOMERAD MEDIAL UTBILDN. 3 STEG

Detta är en utbildning i 3 steg som pågår under ett år , med uppgifter att utföra mellan de olika stegen, skriftliga och muntliga.

Här får du verkligen prova på och uttveckla dina olika sidor inom det mediala från grunden.

Du lär dig kommunicera med anhöriga, guider på andra sidan

Tränar på enskilda sittningar

Lär dig känna in olika former av energier

Känna in och läsa av auror, hälsotillstånd m.m.

Efter avslutade och godkända kurser har du förskaffat dig kunskaper och självförtroende för att kunna jobba självständigt 

Låter det intressant ?! Ring för mer info. och innehåll i kursdelarna.

Varmt välkommen!

 

 

 

Skriv utE-post