START 29-30 SEPTEMBER -18

Detta är en utbildning i 3 steg som pågår under ett år , med uppgifter att utföra mellan de olika stegen, skriftliga och muntliga.

Här får du verkligen prova på och uttveckla dina olika sidor inom det mediala från grunden.

För de som vill har vi även möjlighet att träffa och jobba parallelt med grupp från annan ort,

för att på så sätt få så många träningstillfällen som möjligt tillsammans mellan stegen.

Låter det intressant ?! Se kalender för mer info.