NYHET!

Jag är utbildad handledare och kursledare i en alternativ bildterapiform, CELLMINNESMÅLERI. En terapiform där du frigör dig från destruktiva cellminnen- felaktiga föreställningar- destruktiva energier. Här krävs ingen förkunskap, konstnärskap utan här det handlar om att genom affirmation, rörelse och färg städa bort och läka! ex. trauma, värk, dåligt självförtroende, relationer, nedstämdhet, personlig utveckling, få ett inre lugn,öka din lyhördhet, tillit,  ändra oönskade beteenden m.m.... En terapiform där motorn i processen är en mental mobilisering av alla inre resurser på ett tydligt formulerat mål. Att släppa, läka och omvärdera! Du jobbar individuellt, i grupp, och får personligt stöd under processen. Under kursens gång kommer jag även att hjälpa och vägleda deltagarna medialt och intuitivt för bästa möjliga process och resultat. Investering 800:- / kaffe / material ingår

Kom med öppet sinne och starta din "resa" till ett bättre mående!

Nybörjare och Fortsättare

Bokning av plats 500:- senast 12 april

Maximerat antal deltagare 

Ring Christel för mer info. och bokningsuppgifter 073 8161692

Varmt välkommen!